INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální výuce se v angličtině říká "one-to-one", což je výuka jeden pro (na) jednoho. Tato výuka má své nesporné výhody i nesporné nevýhody.

Individuální výuka se pohybuje mezi dvěma krajními situacemi - lektor studuje s klientem, který se mimo čas výuky jazyku sám již nevěnuje, nebo klient přichází na jakousi konzultaci či konverzační hodinu ideálně po třech až čtyřech hodinách věnování se jazyku, ať už formou samostudia, četby nebo poslechu. Ve druhém případě je vlastní výuka s lektorem nejefektivnější.

Ceník pro individuální výuku.

Výhody

Individuální výuka je doporučována, pokud má zájemce jasný spíše krátkodobý cíl, ať už je to příprava na pohovor, zkoušku či vycestování do ciziny. Někteří klienti tuto formu volí před nástupem do kursu po delším výpadku ve studiu nebo do kursu o něco vyšší náročnosti než si klient troufá.

Rovněž pokud jste si vědomi svých slabších míst, na které se potřebujete zaměřit, určitě je individuální studium výhodné - zdokonalení v poslechu, vysvětlení mluvnického jevu či procvičení konverzačních dovedností zaměřené dle Vašich potřeb přinesou při individuální výuce výsledky velmi rychle.

Nevýhody

Je dobré upozornit na nevýhody studia s lektorem, které nemusí být na první pohled patrné:

Cena

při všeobecně zaměřené individuální výuce je následující:

300 až 400 Kč/45 minut výuky

350 až 500 Kč/60 minut výuky.

Cena pro jednotlivé studenty stanovena dohodou dle požadavků na četnost výuky, čas výuky a zkušenosti lektora.

Imagexxx

www.kamamew.net

HOME Info Práce Kontakt