KONVERZACE nejen V KAVÁRNĚ

Popis konverzace
Používané materiály
Ceník

  Konverzace v kavárně nabízí zdánlivě netradiční a přitom velmi přirozenou cestu jak se zdokonalit v angličtině a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi, kteří mají podobní zájmy.
  Cílem těchto konverzací je rozvoj slovní zásoby a zahrnutí již známých mluvnických jevů do mluveného projevu.

  Většinou je struktura následující: Cup of tea or coffee

Používané materiály - témata

Kromě všeobecných konverzačních témat typu jídlo, počasí nebo cestování se osvědčilo reagovat na aktuální kulturní/politické/ekonomické novinky nebo se zaměřit se v době konání sportovní události na aktuální sportovní událost. Studenti mají rádi hry jako např. "bingo", "domino" nebo"4 v řadě" což je obdoba piškvorek.

Cena -skupinová konverzace:

100 Kč/60 minut konverzace

Imagexxx

www.kamamew.net

HOME Info Práce Kontakt